Хочете бути студентом УБТС
Подати документи

Правила поведінки здобувача освіти в РО «УБТС ВСЦ ЄХБ»

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

Кодекс Поведінки УБТС для Студентів

 1. Призначення та функції кодексу поведінки
 2. Слово від президента УБТС
 3. Організаційні цінності УБТС
 4. Протидія домаганням та насиллю
 5. Безпека в кемпусі УБТС
 6. Процес вирішення етичних проблем

 

 1. Призначення та функції кодексу поведінки

Кодекс поведінки УБТС поширюється на всіх студентів УБТС.

Кодекс поведінки УБТС переформатовує основні елементи етичної поведінки у набір

практичних правил та стандартів, які слугують посібником для студентів УБТС.

Основні цінності (Біблійність, Місійність та Відповідальність) та принципи

поводження УБТС служать основою для формування політики, стандартів та процедур

УБТС.

Оскільки Кодекс поведінки УБТС не може охопити всі ситуації, наведені правила та

стандарти не є заміною здоровому судженню та особистій відповідальності.

Кодекс поведінки УБТС доповнює, але не замінює будь-які політики, стандарти або

процедури УБТС, що вже діють чи можуть бути введені в дію.

 

 1. Слово від президента УБТС

УБТС – це родина, яка складається із людей, об’єднаних єдиним баченням і

спільними цінностями. Ми прагнемо зробити УБТС безпечним, інклюзивним та

відкритим середовищем, де кожен з нас зможе процвітати та використовувати весь

свій даний Богом потенціал. Ми маємо намір відстоювати засади інклюзивної

культури, відносин толерантності і прийняття та створити робочий простір, де як

жінки, так і чоловіки зможуть зробити внесок у зростання Царства Божого. Відтак

представлений кодекс поведінки є вираженням наших вірувань, цінностей і

переконань. Ми налаштовані захищати, розбудовувати та поширювати середовище

БМВ як у стінах УБТС, так і за її межами. Ми ініціюватимемо підзвітність щодо

дотримання нашого кодексу, обіцяємо захищати всіх і кожного, хто, можливо,

стикнеться із певного роду викликами, але ми не проявлятимемо терпимості до тих,

хто не живе згідно цього кодексу поведінки.

 1. Організаційні цінності УБТС
 2. Ментальність постійного навчання та розвитку

Ми вважаємо, що навчання та розвиток повинні стати найважливішим елементом

способу життя кожного студента. Саме тому ми створюємо для студентів можливості та

платформи для навчання. Ми впевнені, що менторські/коучинг відносини є дієвими

інструментами для підвищення ефективності і професійного зростання студентів.

 1. Доброчесність

Ми цінуємо чесність та прозорість у всіх аспектах служіння УБТС, включаючи

фінансову сферу діяльності. Ми будуємо культуру довіри та безпеки заради того, щоб

будь-який співробітник міг висловити свою думку щодо будь-якої теми та міг доповісти

про свої занепокоєння та про випадки неправомірної поведінки.

 1. Інноваційність

Ми цінуємо творчість та новаторство в усіх аспектах роботи УБТС. Запровадження

нових ініціатив є важливим елементом культури УБТС, а також ключовим компонентом

задуму та філософії кожної програми.

 1. Орієнтовані на людей відносини

Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб будувати культуру взаємоповаги, чіткої

комунікації та цінування кожного співробітника. Ми цінуємо людей і надаємо їм

можливості для особистого та професійного зростання.

 1. Партнерство та мережеві зв’язки

Ми цінуємо партнерство та співробітництво з людьми та організаціями однодумцями.

Ми вважаємо, що побудова ефективних мережевих зав’язків, заснованих на цінностях,

може суттєво сприяти виконанню місії та досягненню бачення УБТС.

 

 1. Протидія домаганням та насиллю

УБТС постійно докладає зусиль щодо створення кращих умов для навчання та

розвитку кожного студента. Щоб гарантувати це, УБТС не терпить сексуальних, расових

або будь-яких інших форм домагань, дискримінації чи зловживань в семінарії.

Домагання (в тому числі і сексуальні домагання) – це поведінка, яка порушує

недоторканість приватного життя особи у вигляді залякувань, погроз, небажаних

емейлів, смс чи телефонних дзвінків, показі принизливих фотографій, хтивих дотиків,

поплескувань та інших подібних дій.

Детальніше: Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та

чоловіків”, 2005, і Кримінальний Кодекс України [стаття 154]

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page6#Text [стаття 154]

 

Будь-які форми прояву домагань і залякувань, чи то фізичні, усні чи письмові

(електронна пошта, Телеграм, смс, соціальні мережі і т. д.) є строго забороненими.

Усі повідомлені випадки будь-якої форми прояву домагань чи зловживань будуть

розслідуватись керівником програми християнського консультування УБТС та належним

чином розглядатись в індивідуальному порядку. По завершенні розслідування УБТС буде

вживати відповідних дій.

 1. Безпека у кемпусі УБТС

УБТС не допускає жодного насилля з боку студентів або проти них. Студентам

забороняється погрожувати або вдаватись до насилля в семінарії.

Насильство – це навмисний фізичний чи психологічний вплив однієї особи (або групи

осіб) на іншу проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну чи майнову шкоду.

Детальніше: Посилання на “Пояснювальну записка до проекту Закону України про

внесення змін до деяких Законів України (щодо запобігання мобінгу)”, 2017 та два

посилання (“насильство” та “злочин проти волі і гідності особи”) з Юридичної

енциклопедії [у 6 т., від ред. Ю. С. Шемшученко]

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5EL00A.html

https://leksika.com.ua/13761106/legal/nasilstvo

http://cyclop.com.ua/content/view/1097/58/1/4/#7754

УБТС цінує всіх студентів і покладається на них у справі виявлення потенційних

проблем та занепокоєнь, які, можливо, потребуватимуть вирішення.

УБТС не терпить актів помсти щодо будь-якої особи, яка чесно та добросовісно

повідомляє про проблему. УБТС запевняє, що будь-який студент, який висловлює

занепокоєння, повідомляє про порушення або співпрацює в будь-якому розслідуванні, не

зазнає жодних несприятливих наслідків.

Усі повідомлені випадки порушень будуть розслідуватись керівником програми

християнського консультування УБТС в індивідуальному порядку. По завершенні

розслідування УБТС буде вживати відповідних дій.

 

 1. Процес вирішення етичних проблем

Будь-який постраждалий студент може анонімно повідомити про будь-які моральні

проступки неправомірної поведінки, заповнивши і надіславши онлайн-форму або

використавши альтернативні способи комунікації – FaceTime дзвінок керівнику

програми християнського консультування. Онлайн – форма буде доступна на сайті УБТС

у розділі «Контакти», а також у кодексі поведінки. Ось посилання на онлайн – форму:

https://forms.gle/M6KW7wrET1gj9wHn6

Керівник програми християнського консультування розглядатиме всі заповнені

форми і розслідуватиме всі повідомлені випадки проступків неправомірної поведінки.

 

УБТС докладе всіх розумних зусиль заради збереження конфіденційності

постраждалого студента. УБТС залучатиме керівника програми постраждалого студента

або будь-якого іншого співробітника чи студента УБТС за його/її дозволу та при

необхідності.

На завершальному етапі УБТС вживатиме відповідних дій щодо виправлення

становища задля вирішення проблеми, діапазон яких може варіюватися від

дисциплінарних заходів аж до примусового звільнення працівника, який здійснив

неправомірну поведінку/виключення студента, який здійснив неправомірну поведінку.

Працівник або студент, який здійснив неправомірну поведінку, повинен отримати

попередження та наставлення після закінчення розслідування будь-яким висновком,

окрім негайного звільнення/виключення з УБТС. УБТС залишає за собою право звільнити

працівника, який здійснив неправомірну поведінку/виключити студента, який здійснив

неправомірну поведінку, без попередження залежно від характеру правопорушення.

Хочеш стати студентом УБТС?

Обирай програму, заповнюй анкету, пройди співбесіду та ставай студентом УБТС

Зворотній зв’язок

Якщо у вас виникли питання, залиште заявку і ми вам зателефонуємо.